Meteen naar de inhoud

Regeling Brongerichte Verduurzaming.

19 Mei 2020 is de langverwachte regeling brongerichte verduurzaming gepubliceerd. (Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-27006.html)

Subsidieregeling in het kort

Voor de subsidieregeling komen bedrijven in aanmerking die innovaties willen ontwikkelen gericht op brongerichte verduurzaming in de varkenshouderij, melkgeitenhouderij, melkveehouderij of vleeskalverhouderij.

Innovaties gericht op emissiereducties van methaan, ammoniak en geur. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan het verbeteren van het stalklimaat. Tevens is er aandacht voor dierwelzijn en brandveiligheid het economisch perspectief van de innovatie.

De indieningsperiode is van maandag 25 mei 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020, 17.00 uur. Na de aanvraagperiode (tot 15 juli) volgt binnen 13 weken een beslissing.

Deze indieningsperiode is er voor de varkenshouderij 6,1 miljoen euro beschikbaar.

Algemene informatie over de regeling is te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-voor-innovatie-veestallen

Meer specifieke indieningsinformatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/onderzoeken-en-ontwikkelen-van-innovaties-voor-stallen

Zijn er initiatieven die nog niet klaar zijn om nu in te dienen, dan volgen er voor hen nog meer indieningsmogelijkheden. Eind van het jaar is een tweede openstelling gepland.

We hopen dat een aantal goede initiatieven gebruik kan gaan maken van de regeling en er hieruit nieuwe technieken beschikbaar komen voor de sector.

Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de Coalitie Vitale Varkenshouderij, Angela van der Sanden,  innovaties@vitalevarkenshouderij.nl of 06 53 38 53 23