Meteen naar de inhoud

PIVV wordt Holland Swine Group

Internationale samenwerking van Nederlands bedrijfsleven krijgt vorm in de Holland Swine Group.

Het PIVV (Partnership Innovators voor de Varkenshouderij en Varkensvleesketen) voert een naamsverandering. Dit om met de nieuwe naam meer internationale bekendheid en aandacht te generen. Het PIVV zal de Holland Swine Group gaan heten. Het PIVV heeft als doel het verbinden van de periferiebedrijven in de varkenshouderij middels een uitgebreid netwerk, stimuleren van innovatie en onderzoek en, sinds dit jaar het stimuleren van export van Nederlandse producten, kennis en kunde. Het streven is om buitenlandse samenwerkingen te stimuleren en potentiële klanten beter onder een gezamenlijke noemer landelijk te kunnen ontvangen. De leden hebben, tijdens de ledenbijeenkomst in december jl. positief geluid laten horen en ingestemd met het voorstel.

Hiernaast hebben de leden ingestemd met het verder uitwerken van twee concrete trajecten. Het verder uitwerken van internationale samenwerking. Hierbij worden netwerken gedeeld binnen de groep, worden gezamenlijke kennisarrangementen verder uitgewerkt en gezamenlijke beursdeelname verkend. Dit komende periode wordt dit gezamenlijke initiatief verder uitgewerkt. Ook wordt er verder onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een compleet nieuwe demo- en businesscentrum voor de varkenshouderij.

Aansluitend was er een mooie rondleiding door het Feed Design Lab in Wansum onder leiding van de directeur Trudy van Meegen. Feed Design Lab is hét praktijkonderzoek- en educatiecentrum voor innovatie & verduurzaming binnen de diervoedersector. Ruim 100 bedrijven uit de gehele sector en uit binnen- en buitenland zijn als partner bij Feed Design Lab aangesloten en nemen actief deel aan het netwerk. Trudy vertelde over haar start met dit prestigieuze project en innovatie centrum en de belangen die zij moet en heeft te behartigen, om toch onafhankelijk te blijven binnen zo’n grote groep. Een hele klus, maar ze heeft een prachtig resultaat neergezet.

Aansluitend heeft Sandra Baan, Ceo van IBI², een presentatie gehouden over de te verwachten transities in de Agro en Veehouderij. Sandra Baan’s advies: innoveren door Cross-sectorale verbindingen te maken en deze vooral in compleet andere partnerships en producten te gaan zoeken. Zo zei Baan: “De tijd gaat nu zo snel en de complexiteit van onze samenleving vraagt nu om disruptief gedrag en handelen. Het roer moet echt om.”

Zo gaf Baan ook aan dat haar mentor professor Jan Rotmans spreekt over ‘Onze samenleving en economie zijn fundamenteel aan het veranderen. We leven in een tijdperk met grote maatschappelijke verschuivingen die chaos en instabiliteit veroorzaken.’ IBI² gaat verder waar Jan Rotmans ophoudt door middel van een innovatorclub. Het doel, met een duurzame en andere blik kijken naar innovatie.

We kijken met een positief gevoel terug op onze december ledenbijeenkomst.