Meteen naar de inhoud

Op zoek naar innovatief alternatief voor VIC Sterksel

In 2012 ontstonden ze als ‘Vrienden van Sterksel’. Bedrijven uit de periferie die elkaar vonden op het onderwerp innovatie. Donderdag richtten zij er een officiële stichting voor op, de Partnership Innovators Varkenshouderij en Varkensvleesketen (PIVV). Vijf vragen voor PIVV-voorzitter Dick Kroot.

Waarom wordt de PIVV opgericht?

‘Er zijn allerlei ontwikkelingen in de varkenshouderij en wij stelden onszelf vorig jaar de vraag: wat is nu onze toekomst? Daar kwam toen het bericht over de sluiting van VIC Sterksel eind 2019 nog bij. Wij besloten toen om de stichting PIVV op te richten, waarin we de brede functionaliteit van VIC Sterksel ten aanzien van innovatie, kennisdeling en (export)samenwerking voor onze leden willen doorzetten.’

Wat betekent dat concreet?

‘Dat wij innovatie in de varkenshouderij willen bevorderen en daarbij onder andere op zoek gaan naar een locatie met mogelijkheden tot ontvangst. Een alternatief voor VIC Sterksel. Dat moet een innovatieve en relevante ontmoetingsplaats worden voor varkenshouders uit binnen- en buitenland. Ons voorbeeld is de Danish Pig Academy.

‘Verder gaan we samen met de exportbevorderende organisatie Holland Agri Group de exportpositie van de Nederlandse varkenshouderij versterken. Het aanzien daarvan in de wereld loopt terug.’

Hoeveel leden heeft PIVV?

‘De stichting telt ruim zeventig leden die de volle breedte van de agribusiness vertegenwoordigen. Onze achterban is vertegenwoordigd in de POV-stuurgroep Innovatie. Wij zitten in de werkgroepen die voortvloeien uit de innovatieagenda.’

Was de samenwerking met Wageningen University & Research uniek aan VIC Sterksel?

‘Dat klopt. Dat was een sterk punt en wij willen dat ook wel graag voortzetten. We weten dat Wageningen nog onderzoekt hoe ze invulling gaat geven aan het varkenshouderijonderzoek, wanneer VIC sluit.

‘Wij gaan ook graag de samenwerking aan met hogere landbouwscholen. Waar we verder over nadenken is een opzet conform het Feed Design Lab. Dit lab is onafhankelijk en doet aan onderzoek en ontwikkeling, terwijl er scholingsmogelijkheden zijn. We zijn daarover nog in gesprek met elkaar.’

Wat wil PIVV bereiken?

‘PIVV wil waarde toevoegen voor klanten en partners van leden. Net als de POV streven wij naar het versterken van de sector. Internationaal is Nederland aan de verliezende hand, terwijl het in het belang van ons allemaal is om onze positie zo sterk mogelijk te houden.’