Meteen naar de inhoud

Nieuw Partnership officieel van start

Oprichting Stichting Partnership Innovators voor de Varkenshouderij en Varkensvleesketen (PIVV)

Het nieuwe PIVV gaat zich inzetten voor het verbinden van de aan de varkenshouderij gelieerde industrie op het gebied van onderzoek en innovatie. Nieuw bij de PIVV wordt de exportpromotie van Nederlandse varkensproducten en kennis. Dit wil de PIVV doen door het vergroten van de zichtbaarheid van Nederlandse bedrijven in het buitenland en het optimaliseren van bezoeken van buitenlandse groepen aan Nederland. De interesse bij Partners en potentiele partners is groot.

Het PIVV heeft als doel het verbinden van de periferiebedrijven in de varkenshouderij middels een uitgebreid netwerk, stimuleren van innovatie en onderzoek en het stimuleren van export van Nederlandse producten, kennis en kunde. “We zien een sterke behoefte bij onze Partners om de Nederlandse kennis van de varkenshouderij wereldwijd beter kenbaar te maken. Er wordt vanuit heel de wereld naar de kwaliteit en ontwikkeling in de Nederlandse varkenshouderij gekeken”, zegt voorzitter Dick Kroot. Met de nieuwe website moet het een stuk eenvoudiger worden om een programma voor groepen bezoekers aan Nederland bij Partners te laten bezoeken. Hierdoor wordt het bereik vergroot en het effect van het bezoek aan Nederland groter.

Het PIVV bestaat uit 75 partners, Nederlandse periferiebedrijven van de varkenshouderij en is opgericht in 2012. De afgelopen jaren zijn er meerdere innovatie- en onderzoekssamenwerkingen ontstaan vanuit dit netwerk, waaronder project LED verlichting en Opfokzeug in Opleiding (Wageningen Livestock Research). Zo komt de mestpan en opbouw met 85% reductie van ammoniak ook voort uit een ontwikkeltraject van PIVV. Het netwerk geeft de kleinere MKB-bedrijven de mogelijkheid mee te werken in innovatie en onderzoek. Sinds 2018 heeft het PIVV daarom ook een zetel geaccepteerd binnen de stuurgroep Onderzoekagenda POV.

Op donderdag 27 juni 2019 komt Lieke Hendrix, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij LNV de stichting officieel openen. De Partners ontvangen hier een uitnodiging voor en mogen een introduce (periferiebedrijf wat nog niet lid is) meebrengen.

V.l.n.r. John van Schriek (Jovas), Mart Smolders (MS Schippers), Dick Kroot (Bela Group), Rutger Jansen (Boehringer Ingelheim).

Tags: