Zum Inhalt springen

Nederlandse varkenssector moet uitstraling verbeteren

De concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij moet verder worden verbeterd. Om dat te bereiken, schakelt Partnership Innovators Varkenshouderij en Varkensvleesketen (PIVV) een tandje bij door middel van een plan.